Vyhledávání

 

Pro předškoláky

 


 

 


 

PŘEDŠKOLÁCI BEZ ZÁPISU: úkoly pro předškoláky

 

Co má dítě umět před zahájením školní docházky?

 •  je samostatné, postará se samo o sebe (oblékání, osobní hygiena, jídlo) i o své věci
 • po určitou dobu (10 - 20 min) zvládne soustředit pozornost a nenechá se vyrušit vnějšími podněty (sledovat  večerníček, poslouchat pohádku, věnuje se zadaným činnostem)
 • zvládá výslovnost hlásek
 • umí vyprávět krátký příběh (co je na obrázku, co dělali ve školce)
 • umí se držet jednoduchých pokynů
 • je ochotné podřídit se autoritě
 • je schopno spolupracovat s vrstevníky
 • správně drží tužku - tzv. špetkový úchop (nahoře palec proti ukazováčku, prostředníček zespod podpírá), ruka je uvolněná
 • používá výhradně pravou či levou ruku (je zřejmé, zda je pravák či levák)
 • umí obkreslit jednoduchý geometrický obrazec, vybarvit obrázek, napodobit tvar
 • vyjmenuje číselnou řadu a určí počet předmětů minimálně do pěti (deseti)
 • umí pojmenovat běžně používané věci a základní geometrické tvary
 • zná základní barvy, případně jejich odstíny (např. světle zelená, tmavě modrá atd.)
 • umí se bez pomoci orientovat v prostoru, pozná, co je nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, uprostřed
 • začíná rozumět pojmům souvisejícím s časem - včera, dnes, zítra, ráno, večer
 • orientuje se ve svém prostředí (ví, kde bydlí) i v blízkém okolí

 

Bližší informace naleznete v DESATERU PRO RODIČE dle MŠMT.

 

Jak pomoci svým dětem před zahájením školní docházky?

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize, video či audiokazeta nenahradí lidské slovo a osobní kontakt
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi - pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin - vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte - stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za - výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování - příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní - čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres. 
 • Připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

Jak vybrat školní brašnu?

Brožurka SZÚ ke stažení: Jak vybrat školní brašnu

 

 

PŘIHLÁŠENÍ
 
jméno: 
heslo:
 
Zapomněli jste heslo?
 
FOTOGALERIE