Vyhledávání

 
ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ
 

Školní poradenství

 

 

 

Předpokladem pro vzdělávací a výchovnou práci ve škole je příjemné klima, fungující vztahy mezi žáky a učiteli, otevřená komunikace s rodičovskou veřejností. Naplňovat tyto předpoklady usiluje Školní poradenské pracoviště.


 

Školní poradenské pracoviště je na naší ZŠ zajišťováno primárně prostřednictvím výchovného poradce a školního metodika prevence. Sekundárně se poradenstvím zabývají třídní učitelé, vedení školy a ostatní učitelé.


 

Škola vytváří tzv. Minimální preventivní program. Je to základní prvek v realizaci preventivních aktivit s cílem předcházet nárůstu širokého spektra rizikových jevů. 

Je důležité zahájit včasnou prevenci v době školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací úměrně jejich věku, naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi o těchto tématech hovořit.

Školní prevence je na naší ZŠ zajišťována prostřednictvím školního metodika prevence, který spolupracuje s výchovným poradcem, vedením školy i s třídními učiteli.

 

 

ROZPIS KONZULTAČNÍCH HODIN PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 


Výchovný poradce:

Mgr. Rosana Kolomazníková

 

Konzultační hodiny pro žáky:  pátek od 7:20 hodin.

Konzultační hodiny pro rodiče: úterý 15:15 - 16:00 hodin.

 

 

 

Školní metodik prevence rizikových jevů:

Mgr. Lucie Pavelková

 

Konzultační hodiny pro žáky: 

Konzultační hodiny pro rodiče: 


 

Schůzku je možné domluvit si i v jiném termínu.

Tel.: 571 634 020

 

 

PŘIHLÁŠENÍ
 
jméno: 
heslo:
 
Zapomněli jste heslo?
 
FOTOGALERIE